Tietojen tarkistus poliisin salaisesta rekisteristä

Suurennuslasi

Kansalaisten yksityisyyden puolesta taisteleva Electronic Frontier Finland – Effi ry julkaisi viime syksynä tarkastuspyyntögeneraattorin. Nimensä mukaisesti generaattorilla luodaan asiakirja, jossa pyydetään tietosuojavaltuutettua tarkistamaan poliisin ja tullin rekisterien tietojen lainmukaisuus.

Jos joku ihmettelee, mitä järkeä tässä on, ehdotan tutustumaan esimerkiksi Laura Halmisen kirjoitukseen Terveisiä poliisin epäiltyjen rekisteristä – toivottaa HS:n toimittaja ja 9 000 muuta. Itse näen valtavien, valvonnan ulkopuolella olevien tietokantojen olevan uhka oikeusjärjestelmälle. Valtavat rekisterit mahdollistavat nurinkurisen oikeusjärjestelmän, jossa ensin valitaan syylliset ja sitten vasta rikokset. Tällaisella menettelyllä voidaan hiljentää esimerkiksi valtion toimintaa kritisoivia ihmisoikeustaistelijoita.

Lähetin lokakuun lopussa tietosuojavaltuutetulle sähköpostin, jonka liitteeksi lisäsin generaattorin luoman tarkastuspyynnön. Kahden viikon jälkeen sain tietosuojavaltuutetulta vastauksen, jonka mukaan selvityspyyntöä ei voi tehdä sähköpostilla. Vastauksessa kehotettiin pyytämään tarkastusta poliisilta tai tullilta. Effi kritisoi tietosuojavaltuutetun lausuntoa julkisessa tiedotteessa.

Effin tarkastusgeneraattori luo asiakirjan, joka toimitetaan poliisille.
Ensimmäistä sähköisesti lähettämääni tarkastuspyyntöäni ei käsitelty. Sain vastaukseksi arvoisalle vastaanottajalle osoitetun sähköpostiliitteen.
Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa Teitä tekemään tarkastusoikeuden käyttöä koskevan pyynnön edellä selostetulla tavalla henkilökohtaisesti poliisin tai tullin toimipaikassa.

Tietosuojavaltuutetun vaatimus lienee luotu siksi, että selvityspyyntöjen tekeminen olisi hankaa ja tietosuojavaltuutettu säästyisi paperityöltä. Mitä haittaa siitä olisi, jos joku tekisi nimissäni tarkastuspyynnön? Vastaus ei sisällä rekisterimerkintöjä vaan kuittauksen siitä, ovatko tiedot kunnossa. Pahimmillaan kiusantekijä voisi parantaa oikeusturvaani. Todellinen syy lienee se, että kansalaisista ylläpidetään niin valtavia rekisterejä, ettei niiden laillisuuden varmistamiseen ole resursseja.

Sähköpostiviestin jälkeen varasin ajan poliisin toimistoon, jossa virkailija otti kirjeeni hämmentyneenä vastaan. Yritin parhaani mukaan selventää kirjeen merkitystä ja omaa motiiviani. Kirjeen jättämisen jälkeen kului neljä kuukautta, jonka jälkeen sain vastauksen. Vastaus näyttää massakirjeeltä, joka on todennäköisesti lähetetty samanlaisena muille selvitystä pyytäneille. Tekstin mukaan tietojani on käsitelty asianmukaisesti:

Suorittamani tarkastuksen tuloksena totean poliisin noudattavan rekisterinpidossaan voimassaolevia säännöksiä ja hyvää tietojen käsittelytapaa ja rekisterinpidon olevan lainmukaista – tietosuojavaltuutettu

Tarkastuksen jälkeen minulle jäi epäselväksi, millaisia tietoja minusta säilytetään rekisterissä tai miten tiedot on tarkistettu. Tiedän massaviestin perusteella sen, että tietojani on käsitelty lainmukaisesti.

Vastaus poliisin tarkastuspyyntöön 1/2
Suorittamani tarkastuksen tuloksena totean poliisin noudattavan rekisterinpidossaan voimassaolevia säännöksiä ja hyvää tietojen käsittelytapaa ja rekisterinpidon olevan lainmukaista.
Vastaus poliisin tarkastuspyyntöön 2/2

Avatar
Mikko Harhanen
Business Intelligence Specialist

Kauppatieteiden maisteri, liiketoiminnan analyytikko.

Liittyy