Big data ja ylitsevuotavat odotukset

Salo, Immo (2013) Big data: Tiedon vallankumous

Yhtenä osana työtäni on datan kerääminen ja sen analysointi. Seuraan mielenkiinnolla data-analyysiin liittyviä asioita. Tällä hetkellä yleinen puheenaihe on big data, jolle ei ole vielä vakiintunut suomenkielistä termiä. Käsitteen merkitystä kuvaa sen suora suomennos, eli dataa on paljon ja sen analysoijat tarvitsevat tilanteeseen sopivat työkalut. Perinteinen Excel-taulukko tai SQL-tietokanta on riittämätön moninaisen datan säilömiseen ja käsittelyyn. Ideaalilla big data -työkalulla voisi tutkia yrityksen sisäisen materiaalin lisäksi Internetin teksti-, kuva- ja äänimateriaalia. Näin voitaisiin analysoida liiketoiminnan mennyttä, nykyistä ja mahdollisesti tulevaa tilannetta.

Suomessa big datan äänitorvena on konsultti ja kouluttaja Immo Salo. Lainasin kirjastosta hänen kirjansa Big data – tiedon vallankumous. Johdannossa Salo (2013, 9) esittää seuraavan väitteen:

Yhdessä pilvipalveluiden kanssa se [big data] muodostaa murroksen ytimen, joka mullistaa yritystoiminnan ja vaikuttaa kaikille inhimillisen toiminnan alueille. Kustannussäästöt ja lisäarvo liikkuu vuositasolla miljardeissa tai jopa biljoonissa.

Suhtaudun varauksella tällaisiin ylitsevuotaviin lausuntoihin. Murroksen ydin ja kaiken inhimillisen toiminnan alueille vaikuttaminen on paljon sanottu. Ei ole poikkeuksellista, että mullistaviksi väitetyt tuotteet tai palvelut ovat kehujansa myyntihyllyllä. Niin myös tässäkin tapauksessa. Tosin uskon, että Salon ylisanat johtuvat aidosta innostuksesta, ja tuo into on ohjannut pilvipalveihin ja big dataan liittyvän työn pariin.

En tyrmää big dataa ja siihen liittyviä odotuksia. Minut olisi helppo puhua ympäri tutkimustuloksilla, jotka osoittavat big datan tuovan runsaita säästöjä yritykselle. Siitä olen varma, että datan analysointiin tarvitaan tehokkaampia työkaluja ja niitä myös syntyy. Voisin kuvitella, että kyseessä on enemminkin jatkuva kehitys kuin kaiken muuttava murros. Tästä kehityksestä en halua jäädä jälkeen, joten jään seuraamaan työkalujen muotoutumista.

Salo, Immo (2013) Big Data: Tiedon vallankumous. Docendo, Jyväskylä.

Avatar
Mikko Harhanen
Business Intelligence Specialist

Kauppatieteiden maisteri, liiketoiminnan analyytikko.