Jenkkikonsultti ohjaa markkinointia datalla ja 15 mittarilla

mark-jeffery-data-driven-marketingVanhan anekdootin mukaan puolet markkinoinnista on turhaa – emme vain tiedä kumpi puoli. Markkinoinnin ja tietotekniikan konsultilla Mark Jefferylla on pulmaan sivistynyt arvaus, jota käsitellään teoksessa Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know. Jeffery hylkää ajatuksen, ettei markkinointia voisi mitata. Vain mittaamalla voimme tietää, mikä toimii ja mihin kannattaa panostaa. Käyn lyhyesti läpi, mitä kirjan mukaan jokaisen markkinoijan tulisi tietää.

Jatka artikkeliin Jenkkikonsultti ohjaa markkinointia datalla ja 15 mittarilla

Tukeeko ITIL yrityksen vai konsultin liiketoimintaa?

Miellekartta IT-palvelun elinkaaren vaiheista ja ITIL-prosesseista
Palvelun elinkaaren viisi vaihetta ja vaiheisiin liittyvät prosessit ovat ITIL-ajattelun ydin

Tutustuin kuluneen kahden kuukauden aikana ITIL-ajatteluun eli IT-palveluiden hallinnointiin. ITIL on englantilaisen Axelos-yrityksen vartioima tavaramerkki, jolla kaupataan kirjallisuutta, koulutusta ja sertifikaatteja. Konseptin kohderyhmänä ovat IT-osaston johto, asiantuntijat sekä toimihenkilöt. ITILin perimmäinen ajatus on koota yhteen parhaat IT-hallinnon käytännöt, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Tarkkaan tuotteistettu, hinnoiteltu ja markkinoitu konsepti sai kuitenkin pohtimaan, kenen etuja ITIL ajaa – yritysten vai ITILiä markkinoivien konsulttien?

Jatka artikkeliin Tukeeko ITIL yrityksen vai konsultin liiketoimintaa?

Oppiva ja työntekijää arvostava lean-organisaatio

Luin kirjastosta lainatun Jeffrey K. Likerin kirjan Toyotan tapaan. Tässä teoksessa käsitellään Toyota production system (TPS) -johtamisfilosofiaa, joka on esikuvana lean-ajattelulle. Lean on nyky-yrityksen trendisana, jolla kuvataan toiminnan tehokkuutta ja hukan minimointia. Käytännössä lean-ajattelu voi näkyä yrityksen toiminnassa nippuna työkaluja, joilla pyritään parempaan laatuun sekä pienempään hukkaan ja kustannuksiin. Toyotan tapaan -kirja tuo tällaiseen näkemykseen uutta syvyyttä.

Jatka artikkeliin Oppiva ja työntekijää arvostava lean-organisaatio

Liikeideaan vinkkiä kirjaston poistohyllyltä

Käyn säännöllisesti läpi yliopiston poistohyllyt ja otan mukaani kiinnostavia teoksia. Yksi näistä euron maksaneista kirjoista oli Timo Ropen Markkinointiosaaminen. Kirjoittajalla on pitkä historia markkinoinnin opusten tekemisestä, ja hän julkaisee lähes vuosittain uuden teoksen. Tämä kirja on vuodelta -95. Takakannen mukaan teos on korkeakouluopetukseen tarkoitettu perusoppikirja. Ajattelin, että suomenkielinen markkinoinnin opas voisi palautella mieleen menneitä yliopistokursseja ja antaa ajatuksia liikeidean kehittämiseen. Oman yrityksen perustaminen on minulle vielä kuitenkin kaukainen haave.

Jatka artikkeliin Liikeideaan vinkkiä kirjaston poistohyllyltä