Liike-elämä

Business Intelligence eli raportteja tietokoneella

Mitä on Business Intelligence? Lue, mistä BI:ssä on kyse, mitä tehtäviä BI-asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu ja mitä hänen kuuluisi tietää.

Jenkkikonsultti ohjaa markkinointia datalla ja 15 mittarilla

15 mittaria, jotka markkinoijan tulisi tuntea. Markkinoinnin ja tietotekniikan konsultti Mark Jeffery esittelee kirjassaan päätöksenteon avainluvut.

Tukeeko ITIL yrityksen vai konsultin liiketoimintaa?

Palvelun elinkaaren viisi vaihetta ja vaiheisiin liittyvät prosessit ovat ITIL-ajattelun ydin Tutustuin kuluneen kahden kuukauden aikana ITIL-ajatteluun eli IT-palveluiden hallinnointiin. ITIL on englantilaisen Axelos-yrityksen vartioima tavaramerkki, jolla kaupataan kirjallisuutta, koulutusta ja sertifikaatteja. Konseptin kohderyhmänä ovat IT-osaston johto, asiantuntijat sekä toimihenkilöt. ITILin perimmäinen ajatus on koota yhteen parhaat IT-hallinnon käytännöt, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Tarkkaan tuotteistettu, hinnoiteltu ja markkinoitu konsepti sai kuitenkin pohtimaan, kenen etuja ITIL ajaa – yritysten vai ITILiä markkinoivien konsulttien?

Oppiva ja työntekijää arvostava lean-organisaatio

Luin kirjastosta lainatun Jeffrey K. Likerin kirjan Toyotan tapaan. Tässä teoksessa käsitellään Toyota production system (TPS) -johtamisfilosofiaa, joka on esikuvana lean-ajattelulle. Lean on nyky-yrityksen trendisana, jolla kuvataan toiminnan tehokkuutta ja hukan minimointia. Käytännössä lean-ajattelu voi näkyä yrityksen toiminnassa nippuna työkaluja, joilla pyritään parempaan laatuun sekä pienempään hukkaan ja kustannuksiin. Toyotan tapaan -kirja tuo tällaiseen näkemykseen uutta syvyyttä. Toyotalle TPS on ennen kaikkea johtamisfilosofia ja melkein uskontoon verrattavissa oleva ajattelu- ja toimintamalli.