johtaminen

Jenkkikonsultti ohjaa markkinointia datalla ja 15 mittarilla

15 mittaria, jotka markkinoijan tulisi tuntea. Markkinoinnin ja tietotekniikan konsultti Mark Jeffery esittelee kirjassaan päätöksenteon avainluvut.

Tukeeko ITIL yrityksen vai konsultin liiketoimintaa?

Palvelun elinkaaren viisi vaihetta ja vaiheisiin liittyvät prosessit ovat ITIL-ajattelun ydin Tutustuin kuluneen kahden kuukauden aikana ITIL-ajatteluun eli IT-palveluiden hallinnointiin. ITIL on englantilaisen Axelos-yrityksen vartioima tavaramerkki, jolla kaupataan kirjallisuutta, koulutusta ja sertifikaatteja. Konseptin kohderyhmänä ovat IT-osaston johto, asiantuntijat sekä toimihenkilöt. ITILin perimmäinen ajatus on koota yhteen parhaat IT-hallinnon käytännöt, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Tarkkaan tuotteistettu, hinnoiteltu ja markkinoitu konsepti sai kuitenkin pohtimaan, kenen etuja ITIL ajaa – yritysten vai ITILiä markkinoivien konsulttien?

Oppiva ja työntekijää arvostava lean-organisaatio

Luin kirjastosta lainatun Jeffrey K. Likerin kirjan Toyotan tapaan. Tässä teoksessa käsitellään Toyota production system (TPS) -johtamisfilosofiaa, joka on esikuvana lean-ajattelulle. Lean on nyky-yrityksen trendisana, jolla kuvataan toiminnan tehokkuutta ja hukan minimointia. Käytännössä lean-ajattelu voi näkyä yrityksen toiminnassa nippuna työkaluja, joilla pyritään parempaan laatuun sekä pienempään hukkaan ja kustannuksiin. Toyotan tapaan -kirja tuo tällaiseen näkemykseen uutta syvyyttä. Toyotalle TPS on ennen kaikkea johtamisfilosofia ja melkein uskontoon verrattavissa oleva ajattelu- ja toimintamalli.

Tietokone työhaastattelussa

Esitän teille seuraavan ajatusleikin. Ajatellaan tietojärjestelmä ihmiseksi, joka hakee organisaatioon töihin. Miten tietojärjestelmä kuvailisi itseään työntekijänä? Tässä on todennäköinen luonnehdinta: Olen paras niissä asioissa, jotka osaan. Tämä osaamisalue on hyvin rajallinen, eikä monet näistä asioista liity yrityksenne ydintoimintoihin. Mutta jos yrityksenne muuttaa toimintaansa, niin pääsen tekemään näitä tehtäviä. Silloin osoitan itseni niin tärkeäksi, ettei teillä ole varaa vaihtaa toiseen. Yhteistyö sujuu hyvin silloin, kun noudatatte antamiani ohjeita ja teette tehtävänne niin kuin koen sopivaksi.

Onko jonottavan potilaan aika ilmaista?

Koivuniemi, Kauko – Simonen, Kimmo (2011) Kohti asiakkuutta: Ihmistä arvostava terveydenhuolto Koivuniemi ja Simonen kuvailevat kirjassaan Kohti asiakkuutta: Ihmistä arvostava terveydenhuolto terveydenhuollon ongelmia ja niihin soveltuvia ratkaisuja. Kirjoittajien liike-elämän tausta näkyy käsiteltävistä aiheista. Voin kuvitella, kuinka pelkkä kirjan alaotsikko Asiakkuussalkkujen strategiat määrittävät resurssien kohdistamisen nostaa hoitohenkilökunnan niskavillat pystyyn. Kirja on kuitenkin lukemisen arvoinen. Asiatekstin lisäksi kirjassa on lisähuomautuksina Simosen omakohtaisia kokemuksia syöpäsairauden hoidosta ja sen erikoisuuksista.