Data-analyysi levyraadin tuloksista

Pääkomponenttianalyysi levyraadista

Data-analysoin ystäväni järjestämän levyraadin tulokset. Tutkin, onko voittaja valittu yksimielisesti ja kenellä raatilaisella on sama musiikkimaku kuin minulla.

Käytin työkaluina Python-ohjelmointikieltä sekä Pythonin data-analysointiin soveltuvia kirjastoja. Analyysi on tallennettu Jupyter Notebook -muistiona, josta näkee analysoinnin vaiheet ja lopputuloksen. Muistiota voi tutkia verkkoselaimella täältä.

Jenkkikonsultti ohjaa markkinointia datalla ja 15 mittarilla

mark-jeffery-data-driven-marketingVanhan anekdootin mukaan puolet markkinoinnista on turhaa – emme vain tiedä kumpi puoli. Markkinoinnin ja tietotekniikan konsultilla Mark Jefferylla on pulmaan sivistynyt arvaus, jota käsitellään teoksessa Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know. Jeffery hylkää ajatuksen, ettei markkinointia voisi mitata. Vain mittaamalla voimme tietää, mikä toimii ja mihin kannattaa panostaa. Käyn lyhyesti läpi, mitä kirjan mukaan jokaisen markkinoijan tulisi tietää.

Jatka artikkeliin Jenkkikonsultti ohjaa markkinointia datalla ja 15 mittarilla

Suomen leikattu talous ja utopia

Pääministeri Juha Sipilä totesi syksyn 2015 televisiopuheessaan, että Suomen tilanne on vakava. Hän kertoi, kuinka Suomi on menettänyt kilpailukykynsä ja kuinka nyt on viimeinen hetki korjata asiat. Itseäni ihmetytti, kuinka entinen mallioppilas Suomi oli muuttunut Kreikan veroiseksi epäonnistujaksi. Tästä syystä päätin lukea Sixten Korkmanin kirjan Talous ja utopia. Kirjoituksessani käyn läpi teoksen ajatuksia ja pohdin, onko pullistunut hyvinvointiyhteiskunta syynä huonoon taloustilanteeseemme.

Jatka artikkeliin Suomen leikattu talous ja utopia

Miten valitsen sopivan Linux-jakelun?

Verkkokaavio Linux-jakelun valintakriteereistä
Käyttäjä painottaa valintakriteerejä mieltymystensä mukaan. Valintakriteerit ovat pitkäikäisyys, tukiaika, tuki, jatkuvuus, ohjelmat, kieli, helppokäyttöisyys, etiikka sekä muut syyt.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen kokeillut lukuisia Linux-jakeluja. Distro-hoppingiksi kutsuttu harrastus alkoi osaltani, kun halusin löytää parhaimman käyttöjärjestelmän koneelleni. Olin lukenut aiheeseen liittyviä ehtymättömiä nettikeskusteluja, joissa toistui seuraava ajatus: järjestelmän paremmuus riippuu käyttäjästä, eikä yksiselitteistä vastausta voi antaa. Tämä ohjenuora johti siihen, että asensin koneelleni kymmeniä eri käyttöjärjestelmiä, jotta olisin löytänyt itselleni sopivimman. Nyt jälkikäteen ajateltuna ohjenuora olisi voinut olla parempi. Jakeluiden välillä on konkreettisia käyttöön vaikuttavia eroja, joita ei voi verrata vaatteiden sävyeroihin tai ruokien makuvivahteisiin. Tämä kirjoitus on niille, jotka pohtivat kysymystä ”mikä on paras käyttöjärjestelmä minulle?”
Jatka artikkeliin Miten valitsen sopivan Linux-jakelun?

Tukeeko ITIL yrityksen vai konsultin liiketoimintaa?

Miellekartta IT-palvelun elinkaaren vaiheista ja ITIL-prosesseista
Palvelun elinkaaren viisi vaihetta ja vaiheisiin liittyvät prosessit ovat ITIL-ajattelun ydin

Tutustuin kuluneen kahden kuukauden aikana ITIL-ajatteluun eli IT-palveluiden hallinnointiin. ITIL on englantilaisen Axelos-yrityksen vartioima tavaramerkki, jolla kaupataan kirjallisuutta, koulutusta ja sertifikaatteja. Konseptin kohderyhmänä ovat IT-osaston johto, asiantuntijat sekä toimihenkilöt. ITILin perimmäinen ajatus on koota yhteen parhaat IT-hallinnon käytännöt, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Tarkkaan tuotteistettu, hinnoiteltu ja markkinoitu konsepti sai kuitenkin pohtimaan, kenen etuja ITIL ajaa – yritysten vai ITILiä markkinoivien konsulttien?

Jatka artikkeliin Tukeeko ITIL yrityksen vai konsultin liiketoimintaa?

Oppiva ja työntekijää arvostava lean-organisaatio

Luin kirjastosta lainatun Jeffrey K. Likerin kirjan Toyotan tapaan. Tässä teoksessa käsitellään Toyota production system (TPS) -johtamisfilosofiaa, joka on esikuvana lean-ajattelulle. Lean on nyky-yrityksen trendisana, jolla kuvataan toiminnan tehokkuutta ja hukan minimointia. Käytännössä lean-ajattelu voi näkyä yrityksen toiminnassa nippuna työkaluja, joilla pyritään parempaan laatuun sekä pienempään hukkaan ja kustannuksiin. Toyotan tapaan -kirja tuo tällaiseen näkemykseen uutta syvyyttä.

Jatka artikkeliin Oppiva ja työntekijää arvostava lean-organisaatio